Banner
PGA Senior Masters Golf Tour 2016

PGA Senior Masters Golf Tour 2016

Doufám, že po roce dojde k resuscitaci naší činnosti?

Vítejte v sezóně 2016

Vítejte v sezóně 2016

Přeji vám, abyste se dobře bavili.

PGA Senior Masters Golf Tour 2014

1. termín:

21.04.2014

místo:

Beřovice

2. termín:

12.05.2014

místo:

Lázně Bohdaneč

3. termín:

16.06.2014

místo:

Mladá Boleslav

4. termín:

14.07.2014

místo:

Sokolov

5. termín:

18.08.2014

místo:

Karlštejn

6. termín:

08.09.2014

místo:

Františkovy Lázně

7. termín:

27.-28.09.2014

místo:

??? /MMČR/

Order of merit 2013

1. Seifert Jiří 46.500,- Kč
2. Bradley Steve 38.000,- Kč
3. Flindt Michael 28.500,- Kč
4. Juhaniak Jan 24.000,- Kč
5. Nechanický Oldřich,sen. 19.833,- Kč
6. Pithart Jaroslav 14.833,- Kč
7. Puisset Pierre 13.500,- Kč
8. Zavázal Jiří,sen. 12.000,- Kč
9. Syřiště Sláva 10.500,- Kč
10. Martinec Arnošt 9.666,- Kč / voucher /
11. Peterka Jaroslav 4.500,- Kč
12. Nič Pavel,sen. 4.500,- Kč
13. Čechovský Karel,sen. 3.833,- Kč
14. Pilip Pavel 3.000,- Kč / voucher /
15. Kunšta Antonín 3.000,- Kč / voucher /
16. Kuťák Jaroslav 2.500,- Kč
17. Němec Miroslav 2.500,- Kč
18. Štika Luboš 1.500,- Kč
19. Němec Petr 1.000,- Kč
20. Foldin František 1.000,- Kč / voucher /
21. Pszota Helmut 333,- Kč

 

Nefunkční odkaz na SPGAC stránky!
Napsal Jaroslav Peterka   
Středa, 09. dubna 2014

Moje odpověď.

Vážené předsednictvo,

z textu pro mne vyplývá, že předsednictvo PGAC tu mluví jedním hlasem. Je vzácné být svědkem tak dojemné shody.
Jsem velmi rád, že celé předsednictvo chápe a rozumí důvodům mé neúčasti na Valné hromadě PGAC, konané 01.02.2014 v hotelu Step. A proto také věřím, že předsednictvo chápe, že nemohu posoudit váš argument o velice široké paletě informací, která byla k dispozici všem členům, kteří se Valné hromady zúčastnili.
Přestože, jak píšete, paleta informací byla široká, dle dotazů členů SPGAC nebyla ještě široká dost. Členové SPGAC mě opakovaně žádají o informace a podrobnostech smlouvy mezi PGAC a Českou 1, spol.s.r.o.. A samozřejmě o  podrobnostech dohody mezi SPGAC a Českou 1, spol.s.r.o.. Můj dotaz směřovaný k vám, abych mohl členům sdělit alespoň něco, kupříkladu zdali je ve výše zmíněné podepsané smlouvě část týkající se SPGAC, popř. Czech PRO – AM Teaching Tour, je stále bez odpovědi.
Co se dotýká vašeho argumentu o destruktivním přístupu a nevhodné komunikaci, která je v příkrém rozporu se zájmy PGAC, je pro mne úsměvný.
Vaše nervózní a podrážděná reakce svědčí o tom, že sami cítíte, že je něco v nepořádku. 
Já jsem povinen a zvyklý pravdivě a otevřeně informovat členy SPGAC a dopis, jehož jsem autorem, je slovo od slova pravdivý a nehodlám na tom nic měnit, ani ho odstraňovat.
A protože nehodlám ani v budoucnu členům SPGAC nic zatajovat, ani jim podávat informace filtrované, rozhodl jsem se, že celou naši výměnu názorů zveřejním na stránkách SPGAC. Ale s ohledem na vaši nervozitu a jednání s firmou Česká 1, spol.s.r.o. počkám až do poloviny měsíce dubna. Jistě víte proč.
Jen tak na okraj. Po dobu 12-ti let, co naše SPGAC funguje, jsme neměli žádný konflikt, nezažívali jsme žádné významné neshody s PGAC, ani s případnými sponzory.  
Na dopis, jehož jsem autorem, zareagoval 26.03.2014 / po téměř 50 dnech / i pan Krenek s dotazem, zdali ještě mám zájem o spolupráci a pokud ano, abych odstranil z našich webových stránek onen „otevřený dopis“. Což je nehoráznost. Naše domluva zněla, že do týdne po naší schůzce vypracuje návrh dohody, ale je zbytečné se k tomu znovu vracet.
Vzhledem k tomu, že členové SPGAC jsou zvyklí a vyžadují být do konce března informováni o termínech a místě konání jednotlivých turnajů, odmítám na toto téma s panem Krenkem nadále ztrácet čas. Už nemáme zájem. Je to pro mne člověk nedůvěryhodný. Nebudu se blamovat tím, že někam pozvu své kolegy a hráče a oni na místě zjistí, že je všechno jinak.
Vám vážené předsednictvo přeji hodně štěstí a zdaru ve spolupráci firmou Česká 1, spol.s.r.o..
Odstraníte-li aktivní odkaz na
www.spgac.cz ze stránek PGAC je mi lhostejné a domnívám se, že i ostatním členům SPGAC.  Je to jen důkaz o hlouposti a aroganci.

S pozdravem

Jaroslav Peterka,
prezident SPGAC

P.S.
Jsem autorem dopisu.

Reakce pana Jona.

Mariánské Lázně sídlo PGA Czech 27. 3. 2014

Vážený pane Peterko.

Dovolte nám, abychom zaujali stanovisko k Vašemu postoji k žádosti o stažení prohlášení ze stránek SPGA.

S politováním musíme oznámit, že je nás mrzí, že jste se nemohl zúčastnit osobně valné hromady konané 1. 2. 2014 v hotelu STEP. Společnost Česká1 zde všem přítomným členům PGAC prezentovala detaily spolupráce, která v nadcházejícím období vyplývá z uzavřené smlouvy mezi PGAC a Českou1. Všichni přítomní dostali k dispozici velice širokou paletu informací a také možnost na cokoliv se zeptat.

Váš postoj k partnerovi PGAC není v žádném ohledu slučitelný s postojem vedení PGAC a destruktivní přístup a nevhodná komunikace jsou v příkrém rozporu se zájmy členů PGAC.

Dokud nebude odstraněn ze stránek SPGAC příspěvek „OTEVŘENÝ DOPIS VÝBORU PGAC“ (který byl na stránky SPGAC umístěn 16. 3. 2014 a jehož autorem jste vy), nebude na domovských stránkách PGA of Czech Republic aktivní odkaz na www.spgac.cz

S pozdravem

Předsednictvo PGA Czech

 

Moje odpověď.

 

Vážený pane Jone,
samozřejmě, že žádný článek stahovati nebudu. Ve svém otevřeném dopise se odvolávám na informace z únorových jednání výboru PGAC.

Článek 5.
Naplňování hlavních činností PGAC - vzdělávání, pořádání turnajů.
Bod 5.1.
Z diskuse vyplynulo, že pořádání se bude řídit dle platné smlouvy mezi PGAC a společností Česká 1, spol.s.r.o.

Z textu nevyplývá, nic o délce její platnosti, nic o datu účinnosti, natož něco o stručném obsahu platné smlouvy / pokud je platná, tedy uzavřená, měl by být její obsah sdělen členům PGAC /, který by členy PGAC zcela určitě zajímal. 
Z tohoto důvodu jsem logicky použil termín údajně. Já osobně tím nic nezpochybňuji, jak se možná domníváte. Je to jen reakce na kvalitu informací, které členům PGAC poskytujete.
Pokud příště budete informovat členy PGAC, tak prosím přesně a jednoznačně. Aby z důvodů vámi předávaných nepřesných, pořípadě polovičatých informací, nevznikaly nějaké další nepříjemné koncekvence.
Krátká poznámka, jen tak na okraj a jen tak mezi námi. 
Pánové z firmy Česká 1, spol.s.r.o. mne, jak jistě víte, sami vyzvali a pozvali na schůzku do klubovny Golfového Resortu Black Bridge. Uzavřel jsem s nimi dohodu s tím, že mi obratem pošlou písemný návrh dohody. Od té doby, přes veškerou mou snahu o kontakt se neozývají. Co si o tom myslet???
Zdravím a přeji prima den.
Jaroslav Peterka

P.S.: zveřejním tuto naši polemiku na stránkách SPGAC, jen pokud si to budete přát.

 

Bradlec Secretary’s Office 24. 3. 2014

Dobrý den.

Z pověření prezidenta PGA of Czech Republic Petra Nitry reaguji na Váš dopis.
V souladu s vnitřními procesy se bude Vašimi podněty zabývat jednání předsednictva PGAC dne 6. 4. 2014. Je předpokládáno, že se následně buď předsednictvo kompletně, nebo někteří jeho pověření zástupci s Vámi setkají osobně, protože situace si osobní setkání určitě žádá.
Toto osobní setkání je předběžně plánováno na první polovinu měsíce dubna, tedy poté, co proběhne pracovní setkání členů předsednictva.
Součástí sdělení je žádost o stažení článku, který je pod jménem OTEVŘENÝ DOPIS VÝBORU PGAC umístěn na stránkách www.spgac.cz Nešťastná formulace „údajně platné smlouvy“ je mimo některá další prohlášení jednou z věcí, které by mohly významně poškodit standardně uzavřený smluvní vztah mezi PGAC a novým partnerem, kterým je společnost Česká1, a který je stvrzen smlouvou již několik měsíců. Určitě (i jako organizátor turnajů) chápete, že na startu spolupráce s novým partnerem podobná prohlášení věci nepomáhají.

S poděkováním za pochopení a s pozdravem

Michael Jon General Secretary PGA Czech

 

Vážení kolegové,

jak jistě někteří z vás zaznamenali, odkaz na stránky SPGAC není funkční. Zveřejňuji korespondenci, kterou jsem absolvoval s naším zaměstnancem, který jak píše, jednal z pověření našeho prezidenta a se souhlasem předsednictva. Až na to, že někteří členové předsednictva o tom nevěděli. Ale zpět ke korespondenci.
Následuje reakce na můj otevřený dopis.
J.P.

 
Trpělivost!!!
Napsal Jaroslav Peterka   
Středa, 19. března 2014

Vážení kolegové,
žádám vás o trpělivost. Vzhledem ke komplikacím níže uvedeným, bude v naší věci jasno až po čtvrté schůzi výboru, která se koná začátkem dubna.
Váš J.P.

 
Otevřený dopis výboru PGAC
Napsal Jaroslav Peterka   
Neděle, 16. března 2014

Vážení členové výboru PGA of Czech!

Jsem trochu na rozpacích z počínání reprezentantů společnosti Česká 1, spol.s.r.o., konkrétně pana Krenka a pana Bartáka.
Jak už jsem uvedl na našich stránkách www.spgac.cz byl jsem jimi osloven a požádán o schůzku, která se uskutečnila 19.02.2014 v klubovně golfového Golf Resortu Black Bridge.
Účelem této schůzky bylo se dohodnout na podmínkách zajištění prostředků / prize money / pro šest turnajů naší série - PRO Senior Masters golf tour 2014. Dohoda byla učiněna a návrh dikce smlouvy od pana Krenka jsem měl obdržet nejpozději do týdne. Bohužel zatím zůstalo pouze u tohoto slibu.
Od té doby, přes veškeré mé snahy, se mi nepodařilo dostihnout pana Krenka a pan Barták tvrdí, že sám v té věci nemůže nic dělat.
Nevím co je obsahem údajně platné smlouvy mezi PGAC a společností Česká1, spol.s.r.o., zdali je tam i zmínka o nějakých závazcích k SPGAC, popř. k Pro-am Teaching Tour.
Pokud tomu tak není, domnívám se, že je velmi riskantní spoléhat se dále na slib společnosti Česká 1, spol.s.r.o..
Čas letí a je třeba učinit všechny potřebné kroky k zajištění naší tour a to co nejdříve.
Žádám proto výbor PGAC, aby celou věc prověřil a podal mi co nejrychleji zprávu.  

Děkuji!

S pozdravem   

Jaroslav Peterka
prez. SPGAC

 
ZMĚNA !!!!!
Napsal Jaroslav Peterka   
Sobota, 01. března 2014

Vážení kolegové,

zdá se, že je vše jinak. Dne 19.02.2014 jsem se sešel na golfovém hřišti Černý Most s pány Krenkem a Bartákem z firmy Czech One, abychom projednali jejich nabídku finančního zajištění PRO Senior Masters golf tour 2014.

Výsledkem jednání je příslib, že firma Czech One bude financovat prize money v turnajích, viz dole.

Uzavření smlouvy o spolupráci, konsekvence z ní vyplývající, propozice apod., budou zveřejněny do 30.03.2014.  
Nás by se týkaly samozřejmě jen nedělní termíny!

01.- 04.05.2014 Kaskáda

18.- 21.05.2014 Kunětická Hora

07.- 10.08.2014 Cihelny

29.- 31.08.2014 Ypsilon

18.- 21.09.2014 Mstětice

24.- 28.09.2014 Karlštejn

Zdravím a přeji jen pěkné dny.

Váš J.P.

 
PGA Senior Masters golf tour 2014 - termíny turnajů
Napsal Jaroslav Peterka   
Čtvrtek, 16. ledna 2014

1. turnaj  21.04.2014 - Beřovice - zrušeno!
2. turnaj  12.05.2014 - Lázně Bohdaneč
3. turnaj  16.06.2014 - Mladá Boleslav
3. turnaj  14.07.2014 - Sokolov
5. turnaj  18.08.2014 - Karlštejn
6. turnaj  08.09.2014 - Františkovy Lázně
MMČR - open 27-28.09.2014 - ???

Místo konání MMČR PGA Senior - open 2014 bude doplněno během měsíce května 2014.
J.P.

 
PF 2014
Napsal Jaroslav Peterka   
Pátek, 13. prosince 2013

Vážení kolegové,
přeji vám všem pohodové vánoční svátky.
Do nového roku pak především pevné zdraví
a splnění krátkodobých cílů.
Dlouhodobé si už nedávejte.
A těším se, že se s vámi se všemi setkám na startu nové sezóny.

Váš J.P.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
RocketTheme Joomla Templates